Solymos Tamás EV. (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zobori u. 31. Adószám: 64926672-1-27) által üzemeltetett suplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu honlapok használatára, a honlapokon elérhető szolgáltatások igénybevételére és a honlapokon található tartalmak megjelenítésére vonatkozó

Általános Szerződési Feltételek

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya
 1. Tájékoztatjuk Önt, mint a suplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu  címen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) felhasználóját, hogy Ön, a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77.§ és 6:78.§ rendelkezései szerint alkalmazott általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben használója kíván lenni a Honlap által kínált szolgáltatásoknak, vagy a Honlapon található információkat bármilyen módon megismeri, felhasználja, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat és ismerje meg, használja fel a Honlapon megismerhető adatokat, információkat, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Honlap bármely funkciójának és szolgáltatásának igénybevételével és használatával, a tartalmak megismerésével minden további külön nyilatkozat hiányában is teljes körűen elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Szolgáltatói adatok
 • Solymos Tamás EV.
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zobori u. 31.
 • Adószám: 64926672-1-27
 • EV nyilvántartási szám: 12302127
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@suplife.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 70 621 42 80

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A

Tel: +36/21/200-0040

Tel: +36(1)348-5000
+36(70)467-5410
(hétfő-csütörtök 8-15h-ig, pénteken: 8-13h

e.mail: admin@megacp.com

 1. A Honlap jellege, szolgáltatásai
 2. Asuplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu  egyrészt SUP kölcsönző cégek, bérlő helyek (továbbiakban Partnerek) számára létrehozott bemutatkozási és hirdetési rendszer.  A partnerek regisztráció után vehetik igénybe a Honlap hirdetési szolgáltatásait.  Partnerként kizárólag a kölcsönző nevében eljárni jogosult személy regisztrálhat a jelen ÁSZF IV. fejezetében foglaltak szerint. A szolgáltató jogosult törölni minden olyan regisztrációt, amelyet nem jogosult személy hozott létre bármely partner nevében.
 3. suplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu másrészt a látogatók, SUP bérlési helyet, kölcsönzőt keresők (továbbiakban Felhasználók) számára létrehozott kereső és információs rendszer. Felhasználók számára a felhasználói regisztráció nem kötelező. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen ÁSZF hatálya a Felhasználókra regisztráció hiányában is kiterjed!
 1. Szolgáltató, Partnerek és Felhasználók, továbbiakban Felek. Jelen ÁSZF meghatározza a Feleknek a Honlap használatával, a Honlapon található tartalmak megismerésével, felhasználásával és egyéb szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Feleket, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.

 1. Jelen ÁSZF elektronikus formában a suplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu -n található meg. Az ÁSZF az https://stand-up-paddle.hu/aszf linkre kattintva letölthető és az Ön adathordozójára menthető, vagy az Ön választása szerint kinyomtatható. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató Honlapjaira (suplife.hu, sup-life.hu, stand-up-paddle.hu) és annak aldomenjeire, továbbá a szolgáltató honlapján tett nyilatkozatok, közzétett tartalmak, igénybe vett szolgáltatások alapján létrejött jogviszonyokra terjed ki.
 2. Jelen ÁSZF feltételeivel a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre a Honlap Felek általi használatával az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályaira vonatkozó Ptk. 6:82. § rendelkezéseinek megfelelően.
  A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseit rögzíti, a Honlap látogatói (nem regisztrált Felhasználók) tekintetében kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő technikai információk (cookiek, IP cím, böngészés időtartama) kerülnek rögzítésre.
 3. A regisztrált Felhasználók vonatkozásában a technikai információk mellett a regisztráció során megadott adatok és a Honlapokra feltöltött egyéb tartalmak rögzítése történik. Minden adatkezelés az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a hatályos jogszabályok betartásával történik.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.A Szolgáltató tevékenységére nincs irányadó magatartási kódex.A szerződés nyelve és jogvita esetére az eljárás nyelve a magyar.

III. Partnerekre vonatkozó rendelkezések

 1. A suplife.hu minden Partnerének csak egy profilja lehet. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A Partnerek kizárólag a valós nevükkel, valós adataikkal, az általuk képviselt cég nevében regisztrálhatnak. Szolgáltató, amennyiben úgy vélelmezi, hogy hamis adatot, tartalmaz a regisztráció, jogában áll a regisztrációt megtagadni. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 2. Partnerek nem oszthatják meg belépési adataikat, jelszavukat más személyekkel. Ha ez mégis megtörténik, Szolgáltató törölheti a Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 3. Partner lehet az a kölcsönző ahol SUP-ot lehet bérelni és szolgáltatásai mindenki számára elérhetőek.
 4. Szolgáltató 7 munkanapon belül értesíti a Partnert, ha nem fogadja el a regisztrációját. Szolgáltatónak jogában áll a regisztrációt megtagadni. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 5. Partnerek adatai a felhasználói profilban jelennek meg.
  1. A Partner akár több kölcsönzőt is feltölthet egy regisztrációval.
  2. A partnerek az általuk feltöltött kölcsönzők adatait kötelesek a lehető legfrissebben tartani
  3. A kölcsönzőknél szereplő adatokkal kapcsolatban, azok pontatlansága miatt a Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 6. Partnerek SUP kölcsönzői adatlapokat tölthetnek fel a honlapra.

A kölcsönzők adatlapja az adatok megadása után (leírás, képek, nyitva tartás, kölcsönzési díjak, egyéb szolgáltatások) admin felületre kerülnek, ahol Szolgáltató a regisztrációt átnézi.
Amennyiben Szolgáltató az adatlapot elfogadja, az adatlap legkésőbb 5 munkanapon belül a Honlapon megjelenik. Szolgáltató javaslatot tehet Partnernek e-mailben az adatlap megváltoztatására, illetve másik fotót javasolhat.

Szolgáltató változtatási igénye abból fakad, hogy színvonalas adatlapokat szeretne a Honlapon megjeleníteni. Amennyiben a Partner a nem fogadja el a változtatási javaslatot, Szolgáltató megtagadhatja az adatlap megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
Szolgáltató változtatási javaslat megküldése nélkül is megtagadhatja az adatlap megjelenését. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.

 1. A Partner által feltöltött információknak, szövegeknek (pl. a bemutatkozó anyagok), képeknek jogtisztának kell lennie, ezért a Partner felel. Ha a tartalom jogtisztaságával kapcsolatban kétely merül fel, a Szolgáltató törölheti a Partner profilját és/vagy a kölcsönzői adatlapot. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 2. A Partner által feltöltött információk, szövegek (pl. a bemutatkozó anyagok), képek nem lehetnek más személyre nézve sértők, megalázók, illetlenek, pornográf tartalmúak, nem ütközhetnek a jó erkölcsbe. Partner által feltöltött információk, szövegek (pl. a bemutatkozó anyagok), képek nem tartalmazhatnak számítógépes vírust.
  Ha a tartalommal kapcsolatban a fentiek szerinti probléma merül fel, a Szolgáltató törölheti a regisztrált Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 3. Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, elmaradt haszonért, amely a Honlapon megjelenő cikkekből, információkból, adatlapokból vagy annak hiányából, akár a Partnereknél, Felhasználóknál, akár harmadik személynél keletkeznek.
 4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül korlátozza vagy megakadályozza a Partnerek hozzáférését, vagy eltávolítsa a Partnerek felhasználói fiókját.
 5. A Partner írásban kérheti felhasználói profiljának törlését az info@suplife.hu címen. Szolgáltató köteles a profilt 5 munkanapon belül megszüntetni.
 1. Szolgáltatások köre és díjazása
 1. Felhasználók a honlapot ingyenesen használhatják, akár regisztráltak, akár nem.
 2. Partnereknek nyújtott regisztráció és adatlap megjelenítés 2019. 12. 31.-ig ingyenes. Amennyiben a szolgáltatás díjköteles lesz, akkor a szolgáltató erről időben tájékoztatja a Partnereket, akik ekkor szabadon dönthetnek a fizetős szolgáltatások igénybevételéről.
 3. A megjelenített szolgáltatások kizárólag a Honlapon keresztül, online rendelhetők meg.

 

 1. Adatkezelés
 1. A Szolgáltató a Honlapon a használat során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak és az Adatkezelési Tájékoztatóban írtaknak megfelelően kezeli.
  A Honlap böngészése során rögzülő technikai információk (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb…) kezelése szintén az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint történik.
  A Honlap cookie-kat használ. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.
  A Honlapon a hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.
  Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://stand-up-paddle.hu/adatkezeles/ linkre kattintással.

 

 1. Felelősség – felelősség korlátozása
 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor módosítsa, hozzáférhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlaphoz történő hozzáférés folyamatosan problémamentes. A Szolgáltató kizárja felelősségét az esetleges leállásokért, üzemzavarokért és ezekkel összefüggő következményekért.
  A szolgáltatás eléréséhez szükséges technikai feltételek (hardver, szoftver, internet) biztosítása kizárólagosan a Felhasználók, illetve Partnerek feladata.
 2. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a Honlapon vagy ahhoz kapcsolódóan harmadik személyek által létrehozott, közzétett, vagy feltöltött tartalmakért. A Honlap felhasználói vagy a Partnerek által a Honlapon elérhetővé tett tartalmak tekintetében minden felelősség kizárólagosan a tartalom megjelenítőjét terheli. A tartalmat nyilvánosságra hozó, közzétevő, vagy azt megjelenítő személy a Honlapon kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a jelen ÁSZF szabályainak maradéktalanul megfelelő és jogtiszta tartalom megjelenítésére jogosult. A Felhasználók és a Partnerek a Honlapot illetve annak szolgáltatásait kizárólag jogszerű és törvényes célokra vehetik igénybe és használhatják.
  A felhasználó és a partner köteles minden, a jelen pont megszegésével okozott kár megtérítésére, illetve köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek által vele szemben támasztott igények alól.
 3. A Felhasználók és a Partnerek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy miután a Honlap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is változhat, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő adatok, információk és egyéb tartalmak megbízhatóságáért, illetve pontosságáért. A Honlapra harmadik személyek által feltöltött, illetve ott harmadik személyek által közölt tartalmakért a Szolgáltató kizárja felelősségét.
 4. A Felhasználók és a Partnerek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnerek munkájáért, a szolgáltatási színvonalért. Ugyanakkor Szolgáltató az egyes Partnerek szolgáltatásaira vonatkozó negatív információk esetén egyeztet a Partnerrel, és felhívhatja szolgáltatási színvonalának emelésére. Ha Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Partner nem változtat szolgáltatási színvonalán, Szolgáltató törölheti a Partner profilját. Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 5. A Szolgáltató kizárja felelősségét a honlap használatából eredő mindennemű következményért és a honlap használatával összefüggésben harmadik személy jogsértéséért is. A Szolgáltató kártérítési kötelezettsége – amennyiben bármilyen formában a hatályos jogszabályok alapján felelősség terhelné – semmilyen esetben nem haladhatja meg a károsult által igénybe vett szolgáltatás ellenértékének mértékét! A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékének összegét meghaladóan semmilyen jogcímen és semmilyen formában nem kötelezhető kártérítésre.
 6. A Felhasználó és a Partner a Honlap által nyújtott szolgáltatás igénybe vétele során megadott adatait köteles naprakészen tartani! Bármilyen, a regisztráció során megadott adatának megváltozását a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles a Honlap felületén a szolgáltató felé bejelenteni. A Felhasználó és a Partner tudomásul veszi, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás nyújtása és a jogszabályban megkívánt adminisztrációs kötelezettség (pl. számviteli nyilvántartások vezetése) teljesítése feltételezi a Felhasználó és Partner adatának naprakész ismeretét. Amennyiben a bejelentési kötelezettségét a Felhasználó vagy a Partner elmulasztja, a szolgáltató jogosult az ebből eredő többletköltségeit illetve egyéb kárát a mulasztó félre tovább hárítani, nem terheli továbbá felelősség a szolgáltatás biztosítása tekintetében. 

 

VIII. Szerzői jogok

 1. A Felhasználók és a Partnerek tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő tartalmak és a Honlap egyaránt szerzői jogvédelem alatt állnak. A Honlap és az azon megjelenő tartalmak megismerése, felhasználása kizárólag a szerzői jogra vonatkozó szabályok és korlátozások megtartásával történhet!
 2. A Szolgáltató, illetve a Honlapon szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat megjelentető Partner vagy Felhasználó (szerző) előzetes írásos hozzájárulása hiányában az ilyen tartalmak vagy azok részleteinek a céltól eltérő felhasználása, többszörözése, elektronikus tárolása, feldolgozása vagy értékesítése tilos! A Honlapról és annak tartalmából bármilyen anyagot átvenni csak előzetes hozzájárulással a Honlapra való hivatkozással lehetséges.
 3. A szerzői jogi szabályokat megsértő Felhasználó vagy Partner a jogsértéssel okozott teljes kár és az igényérvényesítés minden költségének megtérítésére köteles a szolgáltató vagy a szerzői jog jogosultja irányába.

 1. Egyéb rendelkezések
 1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, úgy az nem érinti a fennmaradó szabályok érvényességét, érvényesíthetőségét. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát átmenetileg nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető jogról való lemondásnak.
 2. A Szolgáltató kiköti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem változtatja meg és nem módosítja az érintett Felek közötti szóbeli nyilatkozat, szokás vagy együttműködési gyakorlat. Önmagában az a körülmény, ha a Szolgáltató adott helyzetben nem kifogásolja valamely szerződéses rendelkezés megsértését, nem zárja ki, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott szerződéses rendelkezés betartásához.
 3. A jelen ÁSZF rendelkezéseivel, illetve az ÁSZF alapján létrejött szerződés teljesítésével vagy annak megsértésével összefüggésben keletkező vitás ügyeket a felek elsődlegesen megállapodás útján próbálják rendezni. A felek kötelesek a vita felmerülését követő 30 napon belül egyeztetés útján megkísérelni vitájuk rendezését. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 4. A jelen ÁSZF 2019. július 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Partnerek előzetes értesítése mellett. Szolgáltató a módosításokat azok hatályba lépése előtt 5 nappal a közzéteszi a Honlapon. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Partnerek részére a módosított ÁSZF közlésének napján hatályossá válik. Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválni köteles.